Staff
RAZPIS PRAVILA PRIJAVNICA ZEMLJEVID ŠTARTI REZULTATI

GOTIK

Grozljivo Orientacijsko Tekmovanje In Kričanje

  • 1. - 2. april 2023
  • Osnovna šola Horjul
  • Zgodnje prijave samo 60 € na ekipo
  • Že štirinajsto leto
  • Vsako leto več kot 200 tekmovalcev
  • Taborniki iz vse Slovenije
  • Super nagrade!

RAZPIS

Literatura

Za tematski kviz je bil izbran film Slender Man (2018).

Elektronska Prijava

Ob prijavi nujno vpišite veljaven email naslov, saj na njega dobite unikatno geslo ekipe za popravljanje prijave.

Prijaviš se tako, da klikneš na gumb "PRIJAVA" in izpolniš elektronsko prijavnico.

Kje?

Osnovna šola Horjul

Nujno moram vedeti!

Poleg elektronske prijavnice moram izpolniti potrdilo starešine in izjavo tekmovalca, ki ju najdem poleg gumba elektronska prijavnica in ju podpisana pošljem po emailu. Za ekipe istega rodu je potrebno izpolniti ENO potrdilo starešine.

Pri plačilu štartnine v namen plačila/zadevo napišem ime ROD-u ter ime ekipe oz. imena ekip.

Vsa plačila izvedena po 17.3. so končna, zamenjava je možna samo v primeru zamenjave članov znotraj ekipe in zamenjave kategorije, v primeru da je to še možno, glede na število zasedenosti v kategorijah.

Število prostih mest je omejeno na 20 ekip na kategorijo, zato se hitro prijavite.

Kdaj?

1. - 2. april 2023 prijave se pobirajo od 15:30 do 17:00. Zbor ekip je ob 17:30, za vse ekipe je možna prenočitev v telovadnici šole.

Želiš sodelovati?

Bi strašil na GOTIKU? Oglasi se Jakobu (069 630 903).

Dodatne informacije!

gotik.rdv@gmail.com
http://www.roddobrevolje.si
Karin: 051 805 126

PRIJAVNINE

60 €

Prijavnina, če se ekipe prijavijo in plačajo DO 10. marca

70 €

Prijavnina, če se ekipe prijavijo in plačajo PO 10. marcu

Prijave so do vključno petka 24.3.2022 do 23:59 ure preko elektronske prijave na tej spletni strani pod zavihkom.

Prijava ekipe se upošteva samo v primeru plačane štartnine, le-ta pa se dokazuje s potrdilom o nakazilu štartnine in s potrdilom načelnika oz. starešine da se bodo njihove ekipe vedle v skaldu s taborniškimi zakoni. Vsak mladoletni tekmovalec mora imeti podpisano izjavo staršev oz. njihovih zakonitih zastopnikov da so seznanjeni z zahtevnostjo GOTIK-a, ter da lahko sodelujejo na tekmovanju.

Število prijav je omejeno, zato pohitite s prijavami!

Nakažete pa jo na: TRR: 02010-0018519497, NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
BIC banke: LJBASI2X
Prejemnik: DT Rod Dobre volje, Kebetova 1, 1000 Ljubljana
Referenca/Sklic: SI00 01042023
Koda namena: OTHR – Drugo
Namen plačila: GOTIK – kratica rodu (npr. RDV) - ime ekipe oz. imena ekip

SPORTIDENT: Čipe si lahko izposodite ob prijavi ali pa uporabljate lasten čip. Za izposojen čip ob plačilu štartnine plačate dodatna 2 EUR. V spletni prijavnici navedite ali boste uporabljali svoj ali izposojen čip. Ob izgubi ekipa organizatorju poravna odškodnino v vrednosti izposojenega čipa.


KATEGORIJE

Kategorija Starostna omejitev Dolžina proge Skupen vzpon Število KT Časovnica
GG mlajši 12-13 let 4-8km max 500m 5-10 120 min
GG starejši 14-15 let 4-8km max 500m 5-10 120 min
PP + RR + GRČE 16+ let 5-10km max 600m 7-12 180 min


PRIJAVA TEKMOVALCEV

V primeru, da so v željeni kategoriji vsa mesta zapolnjena ali da so prijave zaprte, pošljite mail na gotik.rdv@gmail.com z imenom ekipe ter kategorijo in vas bomo dali na seznam za čakalno vrsto. Če se kakšno mesto sprosti, vas bomo kontaktirali.Vsa mesta so zapolnjena.

POTRDILO STAREšINE         IZJAVA TEKMOVALCA


ZEMLJEVID

Osnovna šola Horjul
Šolska ulica 44
1354 Horjul

PRAVILA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Grozljivo orientacijsko tekmovanje in kričanje (v nadaljevanju GOTIK) organizira Društvo tabornikov Rod Dobre volje (v nadaljevanju DT RDV). Tekmovanje je dvodnevno, prične se v soboto popoldne in konča v nedeljo zjutraj.

2. člen
Ta pravilnik ureja sledeča področja GOTIK-a: udeležbo, opremo ekipe, prijavo ekip, pogoje, orientacijski pohod, okvirne naloge ekipe pred in na orientacijskem pohodu, ocenjevanje izdelkov in kakovost opravljenih nalog ter razglasitev rezultatov.

II. UDELEŽBA

3. člen
GOTIK je ekipno tekmovanje, udeleženci tekmujejo v treh kategorijah:
- mlajši gozdovniki in gozdovnice - mlajši GG (od 11 do 12 let),
- starejši gozdovniki in gozdovnice -starejši GG (od 13 do 15 let),
- popotniki in popotnice + raziskovalci n raziskovalke + grče in grčaki - PP + RR + G (16 let in več).
a) Starost tekmovalcev se računa po koledarskem letu. V ekipah GG in PP lahko en tekmovalec odstopa od prepisane starosti, vendar samo za eno leto.
Starost organizator ugotavlja na osnovi veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
b) Ekipe v kategoriji mlajši GG smejo imeti ob sebi vodnika, ki jim svetuje in pomaga pri reševanju nalog.
c) GOTIK-a se lahko udeležijo tudi ekipe, katerih člani niso člani Zveze tabornikov Slovenije.

4. člen
Ekipe so petčlanske in so lahko mešane po spolu. Ekipa, ki ima v ekipi tudi dekleta, pridobi bonus točke, in sicer za vsako dekle po 10 dodatnih točk, ki se upoštevajo pri končni razvrstitvi. Tekmujejo lahko tudi štiričlanske ekipe. Udeležba s tremi tekmovalci ali manj znotraj konkurence ni mogoča.

5. člen
Vsak tekmovalec mora imeti s seboj zdravstveno izkaznico in osebni dokument s fotografijo. Pred štartom mora podpisati izjavo, da je seznanjen z zahtevnostjo
GOTIK-a in tekmuje na lastno odgovornost (v nadaljevanju izjava). Izjavo za mladoletne tekmovalce podpišejo starši, oz. njihovi zakoniti zastopniki.
a) Tekmovalec brez zdravstvene izkaznice ne more tekmovati.
b) Obrazci izjava so na voljo tudi ob prijavi.
c) V primeru, da se med GOTIK-om član ekipe poškoduje ali zboli do te mere, da ne more nadaljevati, lahko ekipa tekmuje tudi brez njega, pod pogojem, da so v ekipi še vedno štirje člani. Ekipa s tremi ali manj tekmovalci ne more nadaljevati v konkurenci, temveč izven nje.

III. RAZPIS IN PRIJAVA EKIP

6. člen
GOTIK je potrebno razpisati vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Razpis mora vsebovati:
- prijavnico,
- rok prijav,
- naslov, kjer organizator zbira prijave,
- kraj in čas dogajanja GOTIK-a,
- višino štartnine in transakcijski račun na katerega naj se nakaže,
- ostale pomembne informacije.
a) Vsak rod lahko sodeluje na GOTIK-u z neomejenim številom ekip.

7. člen
Ekipe se morajo prijaviti v roku, ki ga je določil organizator. Prijava mora vsebovati še potrdilo o plačilu štartnine za prijavljene ekipe, ter izpolnjeno obvezo o vedenju članov ekip v skladu s taborniškimi zakoni. Obveza (napisana na prijavnici) mora vsebovati rodov žig in podpis načelnika oz. starešine rodu.

8. člen
Rod, ki pošilja udeležence na GOTIK, mora nakazati štartnino na transakcijski račun organizatorja. Štartnina se na mestu GOTIK-a ne sprejema! Odjave so možne do 7 dni pred pričetkom tekmovanja, do takrat je tudi možno vračilo štartnin.

IV. POGOJI

9. člen
Vodja ekipe pri prijavi poleg izjav pokaže tudi zdravstvene in taborniške izkaznice članov ekipe.

10. člen
Vodja ekipe se po zboru ekip udeleži sestanka vodij ekip.

11. člen
Štartne številke ekip se izžrebajo na sestanku vodij ekip.

12. člen
Ekipe štartajo ob času in presledkih, kot jih določi organizator.

13. člen
Udeleženci, ki so člani Zveze tabornikov Slovenije na uvodnem in zaključnem zboru nosijo popoln kroj, v skladu z veljavnim Pravilnikom o kroju in oznakah ZTS, v preostalem času pa nosijo taborniške rutice. V primeru, da udeleženci nimajo kroja, lahko na otvoritvenem in zaključnem zboru nosijo oblačilo, ki prav tako izkazuje pripadnost rodu (na primer rodova majica).

14. člen
Ekipe netabornikov kroja ne nosijo. Lahko pa nosijo uniformo tiste organizacije, ki jo zastopajo.

15. člen
Vsi tekmovalci se obvezujejo, da se bodo v času GOTIK-a obnašali po taborniških zakonih in bodo primerno ravnali z lastnino organizatorja. V primeru kršenja predpisov, ki jih določi organizator, ali taborniških zakonov bo ekipa diskvalificirana.

16. člen
Organizator priskrbi tekmovalcem barvne topografske karte v merilu od 1:5000 do 1: 25.000, ki jih ekipa prejme ob štartu. Organizator lahko priskrbi tudi orientacijsko karto v kolikor se odloči da bo tekmovanje potekalo na taki karti.

17. člen
V kolikor organizator iz katerega koli tehtnega razloga odpove ali preloži GOTIK, mora o tem obvestiti vse prijavljene ekipe najmanj tri dni pred GOTIK-om. Štartnine se plačnikom v celoti povrnejo.

V. OPREMA

18. člen
Osebno opremo tekmovalca tabornika sestavljajo:
- taborniški kroj in taborniška rutica,
- piščalka,
- spalna vreča,
- podloga za spanje,
- vsaj enolitrska plastenka ali čutarica,
- oprema (pisalo, kalkulator, ravnilo) potrebna za reševanje nalog,
- copati,
- veljavna zdravstvena; taborniška izkaznica; osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje.

19. člen
Skupno opremo ekipe sestavljajo:
- komplet prve pomoči,
- tri baterijske svetilke (GG) in eno baterijsko svetilko (ostali),
- dodatni baterijski vložki,
- kompas,
- mobilni telefon.

VI. NALOGE

20. člen
Ekipa mora prehoditi celotno progo v določenem času in pri tem ne sme uporabljati nobenih prevoznih sredstev, razen, če je v okviru orientacijskega pohoda vključena tudi panoga, ki to dovoljuje. Proga za kategorijo PP + RR + G je tehnično zahtevnejša.

21. člen
Dolžina prog za posamezne kategorije je razvidna iz naslednje tabele:

Kategorije Dolžina proge Skupen vzpon Število KT
mlajši GG 4-8 km max. 500m 5-10
starejši GG 4-8 km max. 500m 5-10
PP + RR + G 5-10 km max. 600m 7-12

22. člen
Vsaka GG ekipa ima s seboj na orientacijskem pohodu največ tri baterijske svetilke, (kategorija PP + RR + G) pa eno baterijsko svetilko z dodatnimi baterijskimi vložki. V primeru kršitve tega člena se ekipi vsakokrat, ko je videna s strani organizatorja (na vsaki kontrolni točki ali kjer koli med progo) za vsako dodatno svetilko odšteje 100) točk.

23. člen
Tekmuje se s pomočjo topografskih kart DTK25 in ornetacijeske karte v merilu od 1:5000 do 1:1500. Organizator zagotovi eno barvno topografsko karto v merilu od 1:5000 do 1:25.000 na ekipo.

24. člen
Kontrolne točke ( v nadaljevanju KT ) so "žive" (na KT je oseba, ki opravlja funkcijo kontrolorja) ali "mrtve". Vsako KT označuje tristrana prizma velikosti 30 x 30 cm, stranice katere so po diagonali razdeljene na belo in rdeče polje. Poleg prizme je nameščeno belo odsevno telo (cca. 25 cm), ki odbija svetlobo na vse strani. Prihod na "mrtvo" KT se potrdi s z elektronskim perforiranjem. KT-je je potrebno pobirati v pravilnem vrstnem redu.
a) Na vsako KT mora ekipa priti skupaj, razen, če je v nalogi ekipe drugače določeno, v nasprotnem primeru prisotnosti na KT ni mogoče upoštevati.
b) Če ekipa na KT ne najde kontrolorja ali prizme zaradi napake organizatorja ali višje sile, lahko v polmeru 50m izdela natančno skico terena (kroki) in jo ob prihodu na cilj izroči organizatorju. Za izdelavo natančne skice terena organizator ekipi prizna največ 15 minut časa.

25. člen
Na štartu dobijo ekipe štartni list z opisom proge in z nalogami, ki jih morajo na progi opraviti in zajema:
- seznam nalog z navodili za izvedbo, ki jih ekipa opravlja na posamezni KT,
- dolžino časa, ki ga imajo na razpolago, da nalogo opravijo,
- skrajni čas (časovnica), do katerega ekipa še lahko pride na KT, da se ji prizna prisotnost (individualni umik "živih" KT).

26. člen
Če ekipe prispejo na KT po umiku "žive" KT (dvojna časovnica za prihod zadnje ekipe na to kontrolno točko), se jim le-ta ne upošteva.

27. člen
Ekipa mora celo progo prehoditi skupaj.

28. člen
Ekipa konča orientacijski pohod, ko odda štartni list in prispejo na cilj vsi člani ekipe.

TEST S PODROČJA TOPOGRAFIJE IN ORIENTACIJE
29. člen
Topografski test ekipa rešuje pred odhodom na progo. Vsak član ekipe pisno odgovarja na vprašanja s področja topografije in orientacije. Čas reševanja testa je omejen na 5 minut. Pri reševanju testa je prepovedana uporaba digitalnih pripomočkov. Pri štiričlanskih ekipah lahko en član ekipe reši dva topografska testa.

TEST S PODROČJA PRVE POMOČI
30. člen
Test s področja prve pomoči ekipa rešuje skupaj na eni od "živih" KT. Test je pisen, lahko pa vsebuje tudi praktične naloge. Mrtvi čas je predviden le kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

TEMATSKI TEST
31. člen
Test iz področja zgodovine grozljivk ekipa rešuje skupaj na eni od "živih" KT. Test je pisni, lahko pa vsebuje tudi praktične naloge. Mrtvi čas je predviden le kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

SIGNALIZACIJA
32. člen
Signalizacijo ekipa izvede na startu. Računalnik ali tekmovalec oddaja 25 znakov (črke in številke) s pomočjo Morsejeve abecede v eno smer z eno baterijsko svetilko (z dolgimi in kratkimi enobarvnimi bliski) na razdalji 50 – 100 m. Upošteva se čas, ki ga ekipa potrebuje od prevzema naloge do izročitve sprejetega besedila kontrolorju.

HOJA PO VRISANI POTI/LOV NA LISICO
33. člen
Ekipa mora hoditi po določeni, med dvema KT na karto vrisani poti ali po poti označeni z znaki za lov na lisico. Na tej poti je en mrtev ali živ KT. Po prihodu na ta KT tekmovalci čipirajo svoj prihod in s tem potrdijo KT na vrisani poti.

DODATNE GOTIK NALOGE
34. člen
Organizator pripravi dve ali tri tematske naloge. Udeleženci so obveščeni o pravilih dodatnih tematskih nalog pred začetkom tekmovanja. Mrtvi čas je predviden le kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

VII. TOČKOVANJE

35. člen
Za vsako najdeno kontrolno točko ekipa dobi 100 točk.

36. člen
Za vsako minuto prekoračitve predpisanega časa, ki ga ekipa potrebuje za orientacijski pohod in naloge, ki jih le-ta vključuje (skupna časovnica), se ekipi odšteje 2 točki. Če ekipa prekorači seštevek 2-kratne časovnice, ki je predvidena za orientacijski pohod in "mrtvega" časa na KT-jih, je diskvalificirana (2 × časovnica za prehojeno progo = meja diskvalifikacije).

37. člen
Pravilno rešeno prvo in drugo vprašanje topografskega testa je vredno 3 točke, tretje vprašanje se točkuje z 4 točkami, medtem ko imata četrto in peto vprašanje skupaj 10 točk. Za vsak pravilno prepoznan topografski znak je možno dobiti 1 točk in za vsak pravilno narisan topografski znak prav tako. Za pravilno rešen topografski test je možno pridobiti največ 20 točk, kar pomeni, da 5 pravilno rešenih topografskih testov ekipi prinese največ 100 točk.

38. člen
Pri tematskem testu, prvi pomoči in dodatnih GOTIK nalogah lahko ekipa doseže največ 100 točk.

39. člen
Za vsak pravilno sprejet znak pri signalizaciji dobi ekipa 4 točke. Če je ekipa 13 ali več znakov sprejela napačno, dobi za Morse 0 točk ( ne glede na čas ki so ga potrebovali). Pri signalizaciji lahko ekipa doseže maksimalno 200 točk.
Kategoriji GG: če ekipa odda besedilo v času 170 sekund ali hitreje dobi za čas 100 točk, za vsako sekundo preko 170 sekund pa se odšteje 1 točka. Če ekipa oddaja besedilo 270 sekund dobi za čas 0 točk.
Kategorija PP + RR + G: če ekipa odda besedilo v času 140 sekund ali hitreje dobi za čas 100 točk, za vsako sekundo preko 140 sekund pa se odšteje 1 točka. Če ekipa oddaja besedilo 240 sekund dobi za čas 0 točk.

40. člen
Za najden KT v okviru naloge Hoja po vrisani poti ali po poti označeni z znaki za lov na lisico prejme ekipa dodatnih 100 točk.

41. člen
Za vsako dodatno baterijsko svetilko, ki je ekipa ne sme uporabiti pri orientacijskem pohodu, je predpisan odbitek točk, kot piše v 24. členu tega pravilnika.

VIII. DISKVALIFIKACIJE

42. člen
Med orientacijskim pohodom ekipa ne sme uporabljati prevoznih sredstev . Ekipa, ki skupno časovnico prekorači za več kot je opisano v 36. členu tega pravilnika, je diskvalificirana. Ekipa je lahko diskvalificirana zaradi kršenja pravil ali neupoštevanja taborniških zakonov. Če se kateri koli član ekipe ne vede v skladu z obvezo, so lahko diskvalificirane vse ekipe ali osebe, ki jih veže ta obveza.

43. člen
Ekipa je diskvalificirana, če goljufa pri reševanju nalog, oziroma se ne drži navodil.

44. člen
Ekipa je diskvalificirana, če kateri izmed tekmovalcev ne ustreza starostni omejitvi iz 3. člena tega pravilnika.

IX. PRITOŽBE

45. člen
Ekipa se lahko zaradi nepravilnega sojenja, neizpolnjevanja določil tega pravilnika ali drugega vzroka pritoži najkasneje do ene ure pred razglasitvijo uradnih rezultatov.

X. RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD

46. člen
Razglasitev rezultatov je najkasneje šest ur po izteku dvojne časovnice zadnje ekipe.

47. člen
Prvouvrščene ekipe prejmejo pokal oziroma praktične nagrade. V primeru, da zmagovalna ekipa ne doseže polovice možnih točk, si organizator pridržuje pravico, da pokala oziroma nagrade ne podeli. Prve tri ekipe v kategoriji prejmejo diplome. Vsak udeleženec GOTIK-a prejme našitek, ki ga našije na kroj.

XI. KONČNE DOLOČBE

48. člen
Pravico za razlago pravil ima rodova uprava RDV. Uprava DT RDV si pridržuje pravico do spremembe pravilnika, ki pa ga mora objaviti vsaj en mesec pred začetkom GOTIK-a. Pravila so bila sprejeta na seji uprave DT RDV, dne 28. februarja 2017.

@2022 - GOTIK - RDV - Rod Dobre volje - gotik.rdv@gmail.com